Posted on

KARIKATUR: JOKOWI

Karikatur merupakan seni gambar yang tidak asing dalam kacamata masyarakat umum. Seni gambar ini merupakan seni gambar yang cukup tua dimana mulai diperkenalkan pada abad 18. Seni ini dibawa pertama kali dengan maksud sebagai ciri khas dari seni lukis yang digunakan oleh seniman Italia. Namun, dalam perkembangannya karikatur bukan hanya digunakans ebagai slaah satu seni lukis. Karikatur kini banyak digunakan dalam berbagai aspek masyarakat hingga digunakan sebagai dekorasi untuk mempermanis suatu benda. Karikatur merupakan seni yang dikenali melalui gayanya yang khas yakni mengutamakan ekspresi muka subjek gambar. Dalam menggambarkan suatu subjek gambar, karikatur akan menggambarkan ekspresi wajah subjeknya cukup detail sehingga kita dapat mengerti maksud dari subjek yang digambar hanya melalui gambar saja. Dalam perkembangannya, karikatur kini memiliki penggemabaran ekspresi wajah yang hampir detail sekali melalui software yang dikembangkan dalam perangkat teknologi. Hal itu menyebabkan karikaturis dapat menggambarkan ekspresi wajah subjek dengan sangat detail hampir menyerupai gambar asli subjek. Melalui media digital maupun menggunakan gambaran manual, karikatur memiliki ciri khas tersendiri. Kini karikatur digunakan dalam bentuk jasa karikatur. Pada jasa karikatur para karikaturis akan menerima permintaan membuat karikatur dalam berbagai event. Sehingga jasa karikatur seringkali menjadi pencarian utama dalam mengekspresikan sesuatu.

Perkembangan digitalisasi menyebabkan beberapa orang mengembangkan software yang dapat digunakan pada perangkat computer atau laptop untuk menggambar. Salah satu software yang sering kali digunakan oleh karikaturis dalam menggambar adalah Adobe Illustartor. Dalam software ini memungkinkan seorang karikaturis untuk menggmbar karikatur yang sesuai dengan ciri khas mereka. berbagai varian interface yang interaktif akan memudahkan karikaturis. Keuntungan dalam menggunakan software digital dalam menggambar karikatur adalah hasilnya yang tajam dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk digital. Selain itu, melalui software digital dapat memungkinkan para karikaturis dalam menyediakan jasa karikatur untuk masyarakat dimanapun. Sebab hasil karya dari jasa karikatur dapat dikirimkan melalui surel atau ruat elektroknik yakni email. Sehingga kita dapat mendapatkan sebuah karikatur dengan cepat. Selain itu, beberapa penyedia jasa karikatur menyediakan penambahakn pigura ketika customer menginginkannya. Sehingga karikatur banyak diminati masyarakat kini. Karikatur dalam bentuk digital kini banyak sekali digunakan oleh penydia jasa karikatur. Bahan terdapat software yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan karikatur secara cepat dan interaktif sehingga karikatur dapat diciptakan dengan cepat. Sebab itu, karikatur kini merambah dalam dunia digital dalam bentuk jasa karikatur. Para karikaturis kini dapat menawarkan jasa karikatur kepada masyarakat dan masyarakat dapat menggunakan karikatur. Dewasa ini, karikatur tidak hanya menjadi hiasan dalam media cetak namun dapat menjadi hiasan dalam rumah atau kantor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *